ماه: آوریل 2013

تور محلات و گلپایگان بهار 92

نام هتل هزینه هر نفر در اتاق دو تخته هزینه هر نفر دراتاق یک تخته هزینه نفر سوم با سرویس اضافه هزینه کودک 5 تا 12 سال با تخت هزینه کودک 2 تا 5 سال بدون تخت کودک 0 تا 2 سال امیرکبیر  5* 249/000 380/000 239/000 239/000 119/000 رایگان خدمات تور: یک شب و […]

تور یزد بهار 92

نام هتل هزینه هر نفر در اتاق دو تخته هزینه هر نفر دراتاق یک تخته هزینه نفر سوم با سرویس اضافه هزینه 5 تا 12 سال با تخت هزینه 2 تا 5 سال بدون تخت کودک 0 تا 2 سال هتل صفاییه 499/000 500/000 389/000 299/000 179/000 30/000 هتل باغ مشیر 389/000 490/000 379/000 289/000 […]