ردیف نام تور نام هتل تارخ رفت تاریخ برگشت هزینه تور برای هر نفر در اتق دو تخته 1 تور لوکس هوایی 4 روزه تبریز و ارومیه پارس تبریز5*/مهمانسرای ارومیه 91/5/27 91/5/30 499.000 تومان 2 تور لوکس کردستان و کرمانشاه 4 روزه زمینی شادی سنندج4*/پارسیان کرمانشاه 5* 91/5/27 91/5/30 379.000 تومان 3 تور لوکس سرعین […]