ماه: دسامبر 2011

تور اصفهان تعطیلات نوروز 91

  نام هتل درجه تاریخ های حرکت هزینه تور برای هر نفر در اتاق دو تخته هزینه تور برای هر نفر در اتاق یک تخته هزینه تور برای هر نفر در اتاق دو تخته با سرویس اضافه هزینه تور برای کودک 12-5 سال هزینه تور برای کودک5-2 سال هزینه تور برای کودک 2-0 کوثر 5* 90/12/29 […]

تور کیش تعطیلات نوروز 91

نام هتل درجه تاریخ های حرکت هزینه تور برای هر نفر در اتاق دو تخته هزینه تور برای هر نفر در اتاق یک تخته هزینه تور برای هر نفر در اتاق دو تخته با سرویس اضافه هزینه تور برای کودک 12-5 سال هزینه تور برای کودک5-2 سال هزینه تور برای کودک  2-0 مارینا 5* 90/12/29 […]

تور مشهد تعطیلات نوروز 91

    نام هتل تاریخ های حرکت درجه هزینه تور برای هر نفر در اتاق دو تخته هزینه تور برای هر نفر در اتاق یک تخته هزینه تور برای هر نفر در اتاق دو تخته با سرویس اضافه هزینه تور برای کودک 12-5 سال هزینه تور برای کودک5-2 سال هزینه تور برای کودک  2-0 قصر […]

تور بوشهر ( کرانه های لیان ) تعطیلات نوروز 91

  نام هتل درجه تاریخ های حرکت هزینه تور برای هر نفر در اتاق دو تخته هزینه تور برای هر نفر در اتاق یک تخته هزینه تور برای هر نفر در اتاق دو تخته با سرویس اضافه هزینه تور برای کودک 12-5 سال هزینه تور برای کودک5-2 سال هزینه تور برای کودک  2-0 دلوار 4* […]

تور کرمان(گواشیر )تعطیلات نوروز 91

    نام هتل درجه تاریخ های حرکت هزینه تور برای هر نفر در اتاق دو تخته هزینه تور برای هر نفر در اتاق یک تخته هزینه تور برای هر نفر در اتاق دو تخته با سرویس اضافه هزینه تور برای کودک 12-5 سال هزینه تور برای کودک5-2 سال هزینه تور برای کودک  2-0 کرمان […]

تور چابهار سرزمین همیشه بهار تعطیلات نوروز 91

    نام هتل درجه تاریخ های حرکت هزینه تور برای هر نفر در اتاق دو تخته هزینه تور برای هر نفر در اتاق یک تخته هزینه تور برای هر نفر در اتاق دو تخته با سرویس اضافه هزینه تور برای کودک 12-5 سال هزینه تور برای کودک5-2 سال هزینه تور برای کودک2-0 لاله 4* […]

تور خوزستان سرزمین عیلامی تعطیلات نوروز 91

  مقبره دانیال نبی نام هتل درجه تاریخ های حرکت هزینه تور برای هر نفر در اتاق دو تخته هزینه تور برای هر نفر در اتاق یک تخته هزینه تور برای هر نفر در اتاق دو تخته با سرویس اضافه هزینه تور برای کودک 12-5 سال هزینه تور برای کودک5-2 سال هزینه تور برای کودک2-0 […]

تور بندر عباس( گامرون) و قشم تعطیلات نوروز 91

    نام هتل درجه تاریخ های حرکت هزینه تور برای هر نفر در اتاق دو تخته هزینه تور برای هر نفر در اتاق یک تخته هزینه تور برای هر نفر در اتاق دو تخته با سرویس اضافه هزینه تور برای کودک 12-5 سال هزینه تور برای کودک5-2 سال هزینه تور برای کودک2-0 هرمز 5* […]

تور شیراز تعطیلات نوروز 91

نام هتل درجه تاریخ های حرکت هزینه تور برای هر نفر در اتاق دو تخته هزینه تور برای هر نفر در اتاق یک تخته هزینه تور برای هر نفر در اتاق دو تخته با سرویس اضافه هزینه تور برای کودک 12-5 سال هزینه تور برای کودک5-2 سال هزینه تور برای کودک 2-0 چمران 5* 29/12/90 599/000 […]

تور قشم پاییز و زمستان 90

  نام هتل درجه با هواپیما با قطار  6 تخته معمولی با قطار غزال 4 تخته افزایش هرشب سینگل کاهش هر شب نفر سوم شب اضافه خلیج فارس 4* 389/000 219/000 249/000 25/000 5/000 45/000 قشم-ساحل شمالی-کیلومتر 5 اتوبان قشم-درگهان-هتل ساحلی خلیج فارس قشم نرخ برد اتاق دو نفره جزیره: 90/000         […]