خدمات تور :2 شب اقامت در هتل 5 ستاره امیر کبیراراک بیمه راهنمای مسلط ورودیه ها صبحانه

5 صبح حرکت از تهران به سمت قم و سلفچگان دیدار از ستون های خورهه عبور از سد 15 خرداد دیداراز غار چال نخجیر دلیجان ادامه مسیر به سوی آتشکده آتشکوه دیدار از محلات و باغ گلها ادامه مسیر به سمت اراک و اقامت در هتل حضور در سفره خانه سنتی با موسیقی

روز دوم حرکت به سوی گلپایگان پارک سرچشمه خوانسار ارگ گوگد منار گلپایگان بازار اراک برگشت به سوی اراک و اقامت در هتل

روز سوم دیدار از حمام چهار فصل اراک و اقامت در هتل و شهر بازی برگشت به  تهران تاحدود 8 شب

تاریخ برگزاری 13 خرداد تا 15 خرداد 94

هزینه برای هر نفر 539000 تومان